Sindre Velle
Daglig leder
Tlf 40 299 299
sindre@vellerevisjon.no


Toralf Bang Grimestad
Revisor
Tlf 924 95 441
toralf@vellerevisjon.no


Velle Revisjon AS
er et revisjonsfirma som

yter revisjonstjenester til
mindre og mellomstore
selskaper i Norge.

• Revisjon
• Skatt
• Årsavslutning inkl
  likningspapirer mm
• Selskapsetablering
• Bistand

Org nr: 992 985 135


Sørlandet:
Besøk og post:
Leirvikodden 11,
4513 MANDAL

Østlandet:
Besøk:
Nedre Skøyen vei 16,
0276 OSLO
Post:
Postboks 1056 Hoff,
0218 OSLO